Türkçe

Ölçümleme Çalışmaları

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri ile başlatmış olduğumuz ön çalışmanın sonucunda ortaya çıkaracağımız "Teknolojide İnsan Endeksi ve Kadın Kırılımı" ile öncü bir ölçümleme araştırması ortaya koymak üzere alt yapımızı tamamladık. UNESCO verilerine göre, dünyada bilim insanlarının arasında kadınların oranı %30'dan az. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak Türkiye'de teknoloji ve bilimde cinsiyetler arası farklılıkların tespit edilmesi ve özellikle teknolojide insan endeksinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bu çalışmadaki paydaşlarımız aileler, öğrenciler, öğretmenler, STEM Mezunları, STEM Alanında Çalışanlar,  STEM Yöneticileri ve  İnsan Kaynakları profesyonelleri olacaktır.