Türkçe

Ölçümleme Çalışmaları

Günümüzde teknoloji ve insan konusunda kullandığımız verilerin pek çoğunu elde etmek için yabancı kaynaklardan faydalanmaktayız. Teknolojide Kadın Derneği olarak ölçemediğimiz şeyi anlayamayacağımız ve yönetemeyeceğimiz düşüncesinden hareketle Derneğimiz, araştırma & ölçümleme konusunun değerini ortaya koyacak, bütünü gören endeks çalışmaları konusundaki büyük açığı kapatmak üzere çalışmalarına başladı. 

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri ile başlatmış olduğumuz ön çalışmanın sonucunda, teknolojide insan endeksi ve bu endekste kadın kırılımı konularında öncü bir ölçümleme çalışması ortaya koymak üzere alt yapımızı tamamladık. 

UNESCO verilerine göre, dünyada bilim insanlarının arasında kadınların oranı %30'dan az. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak Türkiye'de teknoloji ve bilim alanlarında cinsiyetler arası farklılıkların tespit edilmesi ve özellikle teknoloji alanında insan endeksinin saptanmasına olanak sağlayacak verilerin derinlemesine bir saha çalışması ile elde edilmesini amaçlamaktayız. 

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikli olarak kapsamlı bir araştırma yapılması ve farklı araştırma metotları kullanılarak teknoloji ve bilim alanında kadının temsiliyetinin ölçülmesi ve raporlanması planlanmıştır.

Türkiye’de bir ilk olacak bu çalışma, paydaşlarımız olan aileler, öğrenciler, öğretmenler, STEM Mezunları, STEM Alanında Çalışanlar, STEM Yöneticileri ve İnsan Kaynakları profesyonelleri ile el ele çalışarak ortaya çıkarılacaktır.