Türkçe

Raporlar

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2018
Görüntüle
ISACA Breaking Gender Barriers Raporu
Görüntüle
PwC_TÜSİAD 2023'e Doğru Türkiye'de STEM Gereksinimi
Görüntüle
STEM Eğitimi Türkiye Raporu
Görüntüle
Deloitte TÜBİSAD Teknoloji Sektöründe Kadın Raporu
Görüntüle